شما در صفحه خانه > طبقه بندي ها > باغداري

   

باغداري

 
 

      در جهت راهبری استفاده موثر از آب، آزود دانش و تجربه خود را در محصولات و سرویس دهی پیشرفته بکار گرفته است که افق قابل اعتمادی جدیدی در نگهداری باغ های عمومی، مکان های ورزشی، دشت ها و باغبانی حرفه ای باز کرده است.  تکنولو‍‍ژي سبز آزود در جهت استفاده طیف جدیدی از محصولات آبیاری در مناطق سبز به وجود آمده  است.

      تکنولو‍‍ژي سبز آزود کلیه مشکلات مشتری ها  در آبیاری مناطق سبز را حل می نماید. نو آوری در این طیف جدید محصولات باعث ترویج نگهداری سیستم آب و استفاده مجدد از آن در محیط می باشد. آبیاری محلی، سیستم های تصفیه، سیستم های کنترل و عادی سازی، اتوماتیک و ... همه و همه راه حل هایی هستند که تکنولو‍‍ژي سبز آزود جهت استفاده موثر و بهینه از آب در پروژه های وسیع ارائه می دهد.

 

 

 

|

© Tehran Azud Company - 2005