شما در صفحه خانه > طبقه بندي ها > کشاورزي

   

کشاورزي

 
 

هدف : بیشترین عملکرد در تاسیسات کشاورزی

طی چند دهه گذشته استفاده از آبیاری در کشاورزی موجب شده است تولید محصولات غذایی در دنیا از دیاد پیدا کند.

افزایش جمعیت و کمبود آب کشاورزان را در استفاده از آبیاری قطره ای ناگزیر کرده است این سیستم حداکثر استفاده مفید از منابع آب را ممکن می سازد، و همزمان مقدار دقیق و واقعی مواد مغذی مورد نیاز هر گیاه را برای دست یافتن به عملکرد بهینه تامین می کند. این تاسیسات به منظور حذف ذرات معلقی که در خروجی های قطرات انسداد ایجاد نموده و در نتیجه سیستم کود آبیاری را از کار می اندازند بایستی بوسیله فیلتراسیون محافظت شوند.

بخش کشاورزی آزود نسبت به این فنون و هر شگردی که مربوط به تاسیسات کشاورزی باشد تسلط پیدا کرده است. اکنون ما نیاز های مشتریان خود را با یک هدف آشکار در ذهنمان ارزیابی می کنیم: یعنی دست یافتن به بیشترین عملکرد در محصولات کشاورزی آنها.

همچنین این بخش متصدی تحقیقات در تکنولوژی های جدید مربوط به مدیریت آب می باشد این بخش با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی در ارتباط و هماهنگ است . تحقیقات شامل بازیافت آب، کاربردهای آبیاری زیر سطحی و غیره است.

با بخش کشاورزی ما از طریق agric@tehranazud.ir ارتباط بر قرار نمایید.

 

|

© Tehran Azud Company - 2005

粉嫩公主旗下的燕窝酒酿蛋重点燕窝则是来自泰国的顶级燕窝丰胸产品,我们都知道,世界顶级的燕窝基本都来自东南亚,泰国的白燕窝营养丰富丰胸效果,其中还含有丰富的唾液酸。对于妈妈和宝宝,唾液酸有助于宝宝智力成长丰胸方法,同时提高妈妈和宝宝的免疫力。相信,这也是你选择燕窝的最重要的理由粉嫩公主